Schrijnwerkerstraat 11
B-9240 Zele
+32 (0)52/44.44.52

Onderhoud van afwateringsstelsels

Om de regenwaterafvoer van wegen en terreinen te garanderen en wateroverlast tot een minimum te herleiden is het heel belangrijk om het afwateringsstelsel van openbare wegen en bedrijfsterreinen op regelmatige basis te onderhouden. Bvba De Vlieger R&Cie heeft zowel hogedrukwagens als rioolkolkenreinigers beschikbaar in haar wagenpark die worden ingezet voor het structureel onderhoud van rioolkolken, aquadrains, verholen goten, greppels, inbuizingen, rioleringsstelsels, verzamelputten en zo meer.

Onderhoud van afwateringsstelsels

Reinigen van rioolkolken

Periodiek onderhoud van de rioolkolken langs wegen is onontbeerlijk om wateroverlast tot een minimum te herleiden. Met 7 specifiek uitgeruste wagens en een strakke jaarplanning zorgen wij voor de opvolging en reiniging van uw straatkolken. 

Doorspuiten van afvoeren

Inbuizingen, verholen goten, aquadrains en afvoeren allerlei dienen geregeld doorgespoten te worden om de waterafvoer te garanderen. Onze hogedrukwagens staan tot uw beschikking om dergelijke werken efficiënt uit te voeren.

Ruimen van waterlopen

Open waterlopen en langsgrachten van wegen dienen periodiek geruimd te worden. Eveneens voor de afvoer van ruimingsspecie heeft u een betrouwbare partner nodig. De Vlieger R&Cie heeft alles in huis om uw waterlopen van A tot Z te onderhouden.

Reinigen van bezinkputten

Zandfilters, KWS-afscheiders, septische putten, car-wash putten, e.d. kunnen door ons worden leeggezogen en gereinigd en u ontvangt een verwerkingsattest voor de afvoer en verwerking van de vrijgekomen specie.

Vragen over onderhoud van afwateringsstelsels?