Schrijnwerkerstraat 11
B-9240 Zele
+32 (0)52/44.44.52

Werken allerlei

Naast onze hoofdactiviteiten voeren wij jaarlijks nog tal van andere werken uit die behoren tot het algemeen groen- en netheidsonderhoud aan wegen en waterlopen. Voor elk soort werk voorzien wij specifieke machines die speciaal werden uitgerust en ontworpen om een positief rendement te waarborgen. Enkele van deze activiteiten zijn o.a. aflagen en afranden van bermen, bouwrijp maken en plaggen van terreinen, vellen van bomen en hakhoutbestanden, bestrijden van processierupsen, reinigen van signalisatie, algemeen groenonderhoud, beluchten bodems, verbetering van groeiplaats, reinigen van taludbekleding en trappen, onderhoud van houten steigers, ….

Grondwerken, vellingswerken en algemeen groenonderhoud

Grondwerken

Plaggen van natuurgebieden, aflagen van bermen, afranden van wegen. Voor elke activiteit beschikken wij over specifieke machines. 

 

 

Vellingswerken

Zowel machinaal, handmatig als klimmend hebben wij ervaring en machines in huis om deze werken vakkundig uit te voeren. Het bezit van een bosbouwexploitatievergunning en ECS 1 tot 4 zijn onderdeel van onze ervaring.

 

Algemeen groenonderhoud

Scheren van landschappelijke hagen, maaien van bermen en gazons, hakken en wieden, rooien van beplantingen, bezaaiingswerken,… U noemt het en wij voeren het uit.

 

Standplaatsverbetering

Is de vitaliteit van uw beplantingen ondermaats? Met behulp van onze oxyjet-Promax geven wij uw groen een nieuw leven.

Processierups bestrijden

Jarenlange ervaring stellen wij ten dienste van u bij het bestrijden preventief of curatief van processierups.

Beluchten van ondergrond

Slechte waterhuishouding in de bodem? Bodemverdichting tgv massafestiviteiten of werkzaamheden? Met beluchting en lava lossen wij dit simpel op.

 

Vragen over grondwerken, vellingswerken of groenonderhoud?